Stempia SVF Kiti

Stempia, adipoz dokudan SVF (Stromal Vascular Fraction) ayrıştırmaya özel dizayn edilmiş olup isolasyon ve konsantrasyon olarak 2 aşamadan oluşmaktadır. Santrifüj ve çalkalamalı inkübatör kullanımı ile 45 dk sürede tamamlanan protokol sonucu SVF hücre konsantrasyonunu elde etmektedir. Kit içeriğinde hücre geçirgenliğine sahip filtre bulunuyor olup elde edilen hücre konsantrasyonu tamamen enjekte edilebilir ve makromoleküllerden ayrıştırlmıştır. Kullanıcı kaynaklı yaşanabilecek problemleri ve kontaminasyon riskini minimize eder. Optimum hücre konsantrasyonu sağlar.